EXAKTA logo

Vitajte

Vitajte na stránke firmy EXAKTA, s.r.o. Košice.

EXAKTA, s. r. o. je

Akreditovaný inšpekčný orgán zaoberajúci sa vykonávaním inšpekcie nákladných a prípojných vozidiel určených na medzinárodnú cestnú prepravu nebezpečných vecí (ADR) za účelom overenia ich zhodnosti, výstroja a vybavenia v procese schvaľovania ich technickej spôsobilosti.

© EXAKTA, s. r. o. 2022 | website by 2wheels1man | 255527