EXAKTA logo


Skúšobňa vozidiel - informácie

Názov EXAKTA, s.r.o. Košice
Adresa Hraničná 2, 040 17 Košice
IČO 31652921
Čl.č.reg.čl: 048
Akreditované pracovisko Kontaktná osoba
Názov: Skúšobňa vozidiel Meno: Ing. Ivan Hrivnák
Adresa: Hraničná 2, 040 17 Košice Funkcia: vedúci skúšobne vozidiel
Tel. č. 1: +421 55 623 39 34 Fax.: +421 55 623 39 34
Tel. č. 2: +421 905 202 596 Email: exakta@exakta.sk
Oblasť akreditácie: Skúšobné laboratóriá
Číslo osvedčenia: S-055
Spôsobilosť na činnosť: Kontrola základných parametrov vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.
Špecifikácia činnosti: Príloha SK Zo dňa: 16.12.2015
Dátum vydania osvedčenia: 01.01.2016 Platnosť osvedč. do: 30.06.2019
Poznámky: Spôsobilosť vykonávať skúšky nestranne a dôveryhodne laboratórium preukazuje plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2005.
© EXAKTA, s. r. o. 2019 | website by 2wheels1man | 186518